Encaraque desconeguda per la població, la fàbrica és un floró de la nostra empresa. Primer, perquè no oblidem que tot va començar d’aquesta manera i, despré,s perquè ens agrada aquest vessant de la nostra activitat que ens permet elaborar productes de qualitat sobre els quals ens comprometem al 100%.
Encara que desconeguda per la població, la fàbrica és un floró de la nostra empresa. Primer, perquè no oblidem que tot va començar d’aquesta manera i, despré,s perquè ens agrada aquest vessant de la nostra activitat que ens permet elaborar productes de qualitat sobre els quals ens comprometem al 100%. Són aquesta implicació i aquesta recerca de qualitat les que ens van fer merèixer el reconeixement de marques internacionals.
   Encaraque desconeguda per la població, la fàbrica és un floró de la nostra empresa. Primer, perquè no oblidem que tot va començar d’aquesta manera i, despré,s perquè ens agrada aquest vessant de la nostra activitat que ens permet elaborar productes de qualitat sobre els quals ens comprometem al 100%.
Uns quants milions de litres de begudes gasificades són fabricats cada any al nostre planta d’embotellament. Si la gasosa " LIMONETTE " representa la major part d’aquest volum, les marques ORANGINA i PEPSI-COLA són també elaborades dins la nostra fàbrica.
Uns quants milions de litres de begudes gasificades són fabricats cada any al nostre planta d’embotellament. Si la gasosa 'LIMONETTE' representa la major part d’aquest volum, les marques ORANGINA i PEPSI-COLA són també elaborades dins la nostra fàbrica.
    La BRASSERIE MILLES posseeix una cadena d’embotellament particularment polivalent que pot condicionar begudes dins formats tan diversos com el 25 cl vidre, el barril o el 150 cl de PET. Aquesta especificitat mostra la voluntat de flexibilitat de l’empresa, i la preocupació d’ésser tan reactius com sigui possible a les seves necessitats propies i a les del mercat. La BRASSERIE MILLES posseeix una cadena d’embotellament particularment polivalent que pot condicionar begudes dins formats tan diversos com el 25 cl vidre, el barril o el 150 cl de PET. Aquesta especificitat mostra la voluntat de flexibilitat de l’empresa, i la preocupació d’ésser tan reactius com sigui possible a les seves necessitats propies i a les del mercat.