La Brasserie Milles s'encarrega de la instal°lació de l'extracció de la cervesa per les normes de la qualitat de la professió. Ella s'assegura igualment el control de sanitat per garantitzar la qualitat de la cervesa dintre tots els punts de venta, per cada clients. En cas de problèmes tècnics, l'intervenció es fa dins d'un termini de 12 hores.
La Brasserie Milles s'encarrega de la instal°lació de l'extracció de la cervesa per les normes de la qualitat de la professió. Ella s'assegura igualment el control de sanitat per garantitzar la qualitat de la cervesa dintre tots els punts de venta, per cada clients. En cas de problèmes tècnics, l'intervenció es fa dins d'un termini de 12 hores.
La Brasserie Milles s'encarrega de la instal°lació de l'extracció de la cervesa per les normes de la qualitat de la professió. Ella s'assegura igualment el control de sanitat per garantitzar la qualitat de la cervesa dintre tots els punts de venta, per cada clients. En cas de problèmes tècnics, l'intervenció es fa dins d'un termini de 12 hores.
La Brasserie Milles s'encarrega de la instal°lació de l'extracció de la cervesa per les normes de la qualitat de la professió. Ella s'assegura igualment el control de sanitat per garantitzar la qualitat de la cervesa dintre tots els punts de venta,
per cada clients. En cas de problèmes tècnics, l'intervenció es fa dins d'un termini de 12 hores.
L'empresa BRASSERIE MILLES intervé si li demanen com a consultant en matèria de " màrqueting ", de gestió, dret i finances.     Gràcies al coneixement del mercat de fons de comerç i a l'entesa xarxa relacional, la BRASSERIE MILLES intervé igualment en les transaccions de fons de comerç : relaciona els venedors i compradors, ofereix assistencia en els tràmits notarials, relacions amb les administracions i els municipis per a la reglamentació de llicències de venda de begudes en tavernes.

En perspectiva, informa els seus clients sobre l'evolució del mercat de les begudes (noves necessitats, nous productes), estudia la viabilitat dels projectes d'adquisició o d'evolució de negocis, ajuda al muntatge dels tramits de finançaments.

Gràcies al coneixement del mercat de fons de comerç i a l'entesa xarxa relacional, la BRASSERIE MILLES intervé igualment en les transaccions de fons de comerç : relaciona els venedors i compradors, ofereix assistencia en els tràmits notarials, relacions amb les administracions i els municipis per a la reglamentació de llicències de venda de begudes en tavernes.

La BRASSERIE MILLES és present tambè en el moment del llançament del negoci (selecció del mode d'explotació i de gestió, tria de l'agençament i dels equipaments) i al llarg del seu desenvolupament.

BRASSERIE MILLES, la nostra experiència al vostre servei.