Més enllà de la pura funció de distribució, la BRASSERIE MILLES aporta quelcom de més als seus clients, que considera com a associats a part entera.
  Més enllà de la pura funció de distribució, la BRASSERIE MILLES aporta quelcom de més als seus clients, que considera com a associats a part entera.

Segura de la seva experiència, posa les seves competències a la disposició per dels clients per acompanyar-los en els tràmits necessaris : comercials, tècnics, logístics, financers i jurídics.
   Pel seu contacte permanent sobre el terreny, la BRASSERIE MILLES fa prova de reactivitat davant les necesitats dels seus clients, atenta al desenvolupament dels seus negocis.
Pel seu contacte permanent sobre el terreny, la BRASSERIE MILLES fa prova de reactivitat davant les necesitats dels seus clients, atenta al desenvolupament dels seus negocis.
La BRASSERIE MILLES delega un agent comercial a fi de visitar el client almenys una vegada per setmana. Interlocutor privilegiat, l’agent el guia per fer la comanda. El cafeter voldria constituir un catàleg d’una gamma de begudes, fixar els preus de venda, realitzar una carta de vins, animar el seu establiment i fer alguna publicitat sobre el lloc de venda ? L’interlocutor BRASSERIE MILLES l’hi porta el consell necessari, adaptat a la identitat del seu establiment, a les necessitats tècniques, a l’evolució del mercat.
   La BRASSERIE MILLES posa a disposició de la seva clientela una flota de 36 camions. Cada client és lliurat com a mínim una vegada per setmana, a les hores convingudes. Les lliurances ordinàries son garantides a J+1, i assegurades per a tota la gamma.
  La BRASSERIE MILLES posa a disposició de la seva clientela una flota de 36 camions. Cada client és lliurat com a mínim una vegada per setmana, a les hores convingudes. Les lliurances ordinàries son garantides a J+1, i assegurades per a tota la gamma.
En cas de problèmes tècnics, l’intervenció es fa dins d’un termini de 12 hores.